Skip to Content

This website uses Cookies you can control them from this page: Cookies Page

Functionality Cookies Performance Cookies Targeting Cookies
THE 2022 FESTIVAL OF SOCIAL SCIENCE
22 October - 13 November
FoSS and ESRC logos

Bhekizizwe: Promoting diversity and understanding of immigration through opera. (Cardiff University Event)

Bhekizizwe: Promoting diversity and understanding of immigration through opera.

What’s on offer?

This event will be based around a showing of the film of Bhekizizwe, an operatic monodrama by Mkhululi Mabija (librettist) and Robert Fokkens (composer), produced by Opera’r Ddraig in 2021. The event will include a small interactive exhibition, the film showing, and a facilitated discussion around the themes of the piece, including immigration, diversity and racism, with a panel of three speakers. 

Bydd y digwyddiad hwn yn seiliedig ar ddangosiad o ffilm Bhekizizwe, monodrama operatig gan Mkhululi Mabija (libretydd) a Robert Fokkens (cyfansoddwr), a gynhyrchwyd gan Opera'r Ddraig yn 2021. Bydd y digwyddiad yn cynnwys arddangosfa ryngweithiol fechan, dangosiad o’r ffilm, a thrafodaeth wedi’i hwyluso ar themâu’r darn, gan gynnwys mewnfudo, amrywiaeth a hiliaeth, gyda phanel o dri siaradwr.

What’s it about?

The event seeks to explore the key themes of the opera – immigration, racism, diversity – and to contribute to both public understanding and the development of a positive public conversation around these issues, particularly in the arts sector. 

Mae'r digwyddiad yn ceisio archwilio themâu allweddol yr opera - mewnfudo, hiliaeth, amrywiaeth - a chyfrannu at ddealltwriaeth y cyhoedd a datblygu sgwrs gyhoeddus gadarnhaol am y materion hyn, yn enwedig yn sector y celfyddydau.

Who’s leading the event?

Robert Fokkens, Senior Lecturer in Composition at Cardiff University  

Robert Fokkens, Uwch Ddarlithydd Cyfansoddi ym Mhrifysgol Caerdydd 

Open to

This is open to all over-16s. 

Mae’r digwyddiad yn agored i bawb dros 16 oed.

Of particular interest to

Those interested in the performing arts and in the issues the piece explores. We are particularly keen to engage audiences outside the traditional opera-going community, and will target our marketing to achieve that. 

Pobl sydd â diddordeb yn y celfyddydau perfformio ac yn y materion y mae'r darn yn eu harchwilio. Rydym yn arbennig o awyddus i ymgysylltu â chynulleidfaoedd y tu allan i gynulleidfa draddodiadol operâu, a byddwn yn targedu ein marchnata i geisio gwneud hynny.

Scheduling information

This event is hosted in collaboration by Bangor and Cardiff Universities. It will take place in two separate locations on different dates. If you would like to attend this event in Cardiff, please follow the link:  https://festivalofsocialscience.com/events/searchbhekizizwe-promoting-diversity-and-understanding-of-immigration-through-opera