Skip to Content

This website uses Cookies you can control them from this page: Cookies Page

Functionality Cookies Performance Cookies Targeting Cookies
THE 2022 FESTIVAL OF SOCIAL SCIENCE
22 October - 13 November
FoSS and ESRC logos

Bangor’s Jewish History

My local area theme

What’s on offer?

Bangor has a surprisingly rich Jewish history even if it is not always obvious to the naked eye. As its High Street changes, traces of this history are at risk of being lost.

Mae gan Fangor hanes Iddewig rhyfeddol o gyfoethog hyd yn oed os nad yw bob amser yn amlwg ar yr olwg gyntaf. Wrth i’r Stryd Fawr newid, mae olion o’r hanes hwn mewn perygl o gael eu colli.

What’s it about?

In this bilingual walk, we will take you around key sites of Bangor’s Jewish history, introduce you to the personalities, businesses and synagogues. What attracted Jews to Bangor resort and why did they stay? How did they shape their environment and how did it shape them? Join this gentle walking tour to find out more. The walk will be guided by bilingual history professionals, who will take you to multiple sites around Bangor that are steeped in Jewish history.

Ar y daith gerdded ddwyieithog hon, byddwn yn mynd â chi o amgylch safleoedd allweddol yn hanes Iddewig Bangor, yn eich cyflwyno i bersonoliaethau, busnesau a synagogau. Beth oedd yn denu Iddewon i Fangor a pham wnaethon nhw aros? Sut gwnaethon nhw siapio eu hamgylchedd a sut gwnaeth hynny eu siapio nhw? Ymunwch â'r daith gerdded hamddenol hon i ddarganfod mwy.

Who’s leading the event?

Tour leaders: Gareth Roberts and Prof. Nathan Abrams - For more info. contact n.abrams@bangor.ac.uk, 01248382196.

Bydd y daith yn cael ei harwain gan weithwyr hanes proffesiynol, dwyieithog, a fydd yn mynd â chi i sawl safle o amgylch Bangor sy’n llawn hanes Iddewig. Arweinwyr y teithiau: Gareth Roberts a Nathan Abrams

Open to

Anyone interested in local history and Jewish history

Pawb